Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2018

Kritéria hodnocení pro maturitní předměty konané formou písemné nebo praktické zkoušky

Návrh kritérií schvaluje před začátkem zkoušek předseda zkušební maturitní komise

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2018 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.