Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata pro rok 2022

Návrh kritérií hodnocení zkoušek profilové MZ pro předměty s písemnou nebo praktickou zkouškou.

Návrh schvaluje zkušební komise před začátkem ústních MZ.

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2022 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.

Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství 1130 od 13. prosince 2021. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 31. březen 2022.