Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2019

Kritéria hodnocení zkoušek, které mají písemnou nebo praktickou formu - návrh kritérií schvaluje před MZ předseda zkušební maturitní komise.

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2019 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.