Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2019

Kritéria hodnocení zkoušek, které mají písemnou nebo praktickou formu - návrh kritérií schvaluje před MZ předseda zkušební maturitní komise.

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2020 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.

Žádost se odevzdává na sekreteriátu školy. Součástí žádosti je školou ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost asistentka ředitele na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 31. březen 2020.

Písemné a praktické zkoušky profilové části - jaro 2020