Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní témata 2019

Kritéria hodnocení zkoušek, které mají písemnou nebo praktickou formu - návrh kritérií schvaluje před MZ předseda zkušební maturitní komise.

Seznam certifikovaných zkoušek,

kterými lze nahradit při maturitní zkoušce v roce 2019 jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka. Žádost o nahrazení je ke stažení zde.

Žádost se odevzdává na sekreteriátu školy. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost asistentka ředitele na základě předloženého originálu ověří.

Termín odevzdání je 29. březen 2019.

Písemné a praktické zkoušky profilové části - jaro 2019

Níže budou postupně zveřejňovány organizační pokyny ke konání zkoušky.

V den konání zkoušky v dubnu jsou žáci omluveni z výuky na celý den.

 • Praktické zkoušky profilové části MZ:
 • Písemné zkoušky profilové části MZ:
  • Chemie                              15. dubna 2019
  • Zeměpis                             16. dubna 2019
  • Anglický jazyk                    17. dubna 2019       
  • Programování                     25. dubna 2019
  • Společenské vědy               7. května 2019
  • Fyzika                                  9. května 2019