DofE

Naše škola byla vůbec první organizací v České republice, kde bylo možné program plnit. Stalo se tak v roce 1995. Po roce 2000 došlo k přerušení aktivity a Místní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu bylo obnoveno roku 2014. K únoru 2020 máme devět oceněných účastnic a účastníků ve zlaté úrovni, dvacet v úrovni stříbrné a dvacet sedm v bronzové úrovni. Další účastnice a účastníci plní své cíle ve všech úrovních programu.

 

Koordinátorem Místního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu je Mgr. Miroslav Flieger. V programu jsou také zapojeni vedoucí programu Mgr. Pavla Fuchsová a expedičníci Mgr. Eva Frgalová a Mgr. Miroslav Rafaj.