Maturitní zkouška

Forma: Písemná zkouška (60 minut)

 

Maturitní požadavky vychází ze současných platných pedagogických dokumentů pro gymnaziální vzdělávání a studijního profilu předmětu Společenské vědy na našem gymnáziu (ŠVP „Jednoduchá cesta nikam nevede.“)

Obecným cílem maturitní zkoušky ze společenských věd je prověřit, jak žáci a žákyně pronikli do společenskovědních témat, která jsou zahrnuta v obsahu učiva společenských věd uvedeného ve standardech vzdělávání pro gymnázia (RVP G),  a jak jsou schopni své znalosti, vědomosti  a dovednosti uplatnit při řešení společenskovědní problematiky.

Hlavním cílem maturitní zkoušky je ověřit, jak jsou žáci a žákyně připraveni na život v dnešní společnosti z hlediska sociálního, politického, hospodářského a právního. Prověřuje, jak žáci a žákyně dovedou vnímat sociální procesy ve svém životě a aspekty mezilidských vztahů a především jak umí zužitkovat získané znalosti a dovednosti při řešení konkrétních situací. Žákům a žákyním je didaktickým testem předkládán průřez vybranými společenskými vědami, jako je politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika a religionistika.

Zkouška se koná formou didaktického testu (cca 50 úloh), který obsahuje tyto typy úloh:

  • otevřené úlohy se stručnou odpovědí
  • uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí

Typy uzavřených úloh mohou být:

  • úlohy dichotomické   
  • úlohy s výběrem z více odpovědí  
  • úlohy přiřazovací   
  • úlohy uspořádací

Tématické okruhy pro písemnou maturitní zkoušku ze společenských věd