Další aktivity komise

V průběhu studia mohou žáci našeho gymnázia společně s dalšími studenty francouzského jazyka ze zlínského regionu složit na Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť mezinárodní jazykovou zkoušku z francouzštiny DELF (Diplome d´Étude de la Langue Française). Při realizaci zkoušky spolupracujeme s Francouzskou ambasádou v ČR, respektive s francouzským Ministerstvem školství, které tento mezinárodně platný jazykový certifikát vydává. Vyučující francouzského jazyka mají atestaci k funkci zkoušejících a hodnotitelů zkoušky DELF. Od roku 2016 je diplom DELF v úrovních B1 a vyšších (dle Evropského referenčního rámce) uznáván jako ekvivalent české maturitní zkoušky z francouzštiny.

V loňských letech byl předmětovou komisí FJ realizován dvouletý projekt EU COMENIUS Bilaterální partnerství škol. Partnerem v tomto projektu nazvaném „Candide“ nám bylo francouzské gymnázium Lycée Privé professionnel et technologique Célony z Aix en Provence.

Ve školním roce 2015/2016 spolupracujeme s francouzským gymnáziem Lycée Alphonse Daudet v NÎmes. Naši žáci se zúčastnili studijního pobytu na tomto gymnáziu v říjnu 2015 (viz odkaz z cesty do Francie http://www.gymzl.cz/26563n-nimes-coucou-les-amis), francouzští studenti zavítají do Zlína v dubnu 2016.

Výuka francouzského jazyka na Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť se uskutečňuje v moderních jazykových učebnách vybavených audiovizuálními pomůckami (interaktivní tabule, mapy, DVD, počítače s reprobednami, internet, dataprojektor), slovníky a časopisy. Žáci používají moderní zahraniční učebnice, které jsou doplněny pracovními sešity a zvukovými nahrávkami.

Výuka FJ je obohacována přítomností rodilých mluvčích, promítáním cizojazyčných filmů a poslechem populárních písní v původním znění, prohlížením internetových materiálů či návštěvou kulturních akcí. Škola realizuje i zahraniční zájezdy a reciproční výměny studentů.