Německý jazykový diplom

DSD - mezinárodní zkouška Německý jazykový diplom

  • Studenti osmiletého gymnázia, kteří si zvolili v sekundě jako druhý cizí jazyk němčinu, a studenti čtyřletého gymnázia, kteří přicházejí ze základních škol s rozšířenou výukou cizích jazyků (němčiny), se mohou v hodinách německého jazyka připravovat ke složení mezinárodně uznávané zkoušky Deutsches Sprachdiplom DSD-C1/B2. Výuka a příprava na zkoušku je garantována německým lektorem a českými učiteli německého jazyka, kteří jsou pravidelně proškolováni a získali rovněž certifikát zkoušejícího DSD-C1/B2. Německá strana podporuje výuku německého jazyka na naší škole jak materiálně - moderním technickým vybavením, tak i pravidelnými odbornými semináři a studijními pobyty pro vyučující, obohacováním naší německé knihovny apod.

    Informace o zkoušce:

Jaké úrovně mohu dosáhnout?      

C1

Kdy se zkouška skládá?       

V oktávě či 4. ročníku v prosinci a lednu.

Části zkoušky:        

Písemná část: poslech a čtení s porozuměním, písemná komunikace.
Ústní část: prezentace odborného tématu.

Kdo vyučuje?                

Německý lektor a učitelé německého jazyka.

Počet hodin výuky      

V 1. roč. 3 hodiny, v 2.– 4.roč. 5 hodin

Co získávám?

Cenné body při přijímacím řízení na VŠ a zvýhodnění na evropském trhu práce, protože zkouška je mezinárodně uznávaná!

Kdo zkoušku pořádá?

Zkoušku garantuje Konference ministrů školství spolkových zemí SRN a organizuje česká pobočka Centrály pro zahraniční školství (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

Kolik stojí tato zkouška?

Je zdarma!!!

Od školního roku 2013/2014 je možné skládat na naší škole i zkoušku DSD I (A2/B1)!!!