Nástěnka

Termíny stužkovacích večírků 2019/2020

21. 6. 2019 Mgr. Pavel Simkovič

Termíny si můžete zamluvit u vedení školy.


Informace k potvrzení žádanek na MHD ve Zlíně

16. 8. 2019 Mgr. Pavel Simkovič

Vzhledem k tomu, že již velmi mnoho z vás si nechalo potvrdit žádanku na městskou hromadnou dopravu ve Zlíně, nebudeme letos dávat potvrzení plošně.


Omezení provozu v pavilonech školy z důvodu opravy podlah

17. 6. 2019 Mgr. Pavel Dlouhý

Od 17. června bude ve 2. a 7. pavilonu (patro biologie) probíhat oprava podlah. Z tohoto důvodu bude výuka v těchto částech školy zrušena a přesunuta do jiných učeben. 


Výchovný koncert ve vestibulu školy - 17. 6. 2019

13. 6. 2019 Mgr. Pavel Dlouhý

V pondělí 17. 6. 2019 se ve vestibulu školy uskuteční výchovný koncert akordeonisty Vojtěcha Szabó pro třídy prim, sekund a tercií.

Dobrý den,

V pondělí 17. 6. 2019 se ve vestibulu školy...


PROJEKTOVÉ DNY – informace a rozpisy tříd

13. 6. 2019 Mgr. Pavel Dlouhý

Ve dnech 24. - 26. června absolvují třídy vyššího gymnázia projektové dny.


Beseda pro dívky sekund, 1. ročníku a kvint

12. 6. 2019 Mgr. Jana Dvořáčková

Beseda S tebou, o tobě se koná ve velké zasedací místnosti ve čtvrtek 13.6. vždy jednu vyučovací hodinu podle níže uvedeného rozpisu.


Alumni day 2019 - zpráva pro žákyně a žáky 3. ročníku a septim

12. 6. 2019 Mgr. Pavel Dlouhý

Po loňské premiéře se podařilo i letos zorganizovat Alumni day, kterého se zúčastní vzácní hosté - naši absolventi: Martina Dlabajová, Karolína Zalabáková, Adam Junek, Tomáš Juřík,...