Maturitní zkouška

Forma: Kombinovaná – písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Písemná zkouška (75 minut)

Téma: Fyzická geografie

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie
 • Litosféra
 • Atmosféra
 • Hydrosféra
 • Pedosféra
 • Biosféra

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Témata:

 1. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Britských ostrovů
 2. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států severní Evropy
 3. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Německa a alpských států
 4. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Francie a Beneluxu
 5. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států Pyrenejského a Apeninského poloostrova
 6. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států Balkánského poloostrova
 7. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika USA a Kanady
 8. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Střední Ameriky
 9. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Jižní Ameriky
 10. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Austrálie a Oceánie
 11. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika severní Afriky, saharských států a Sahelu
 12. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států Guinejského zálivu, střední, východní a jižní Afriky
 13. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států jižní Asie
 14. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států jihovýchodní Asie
 15. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států východní Asie
 16. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států jihozápadní Asie
 17. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Ruska
 18. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Slovenské republiky, Maďarska a Polska
 19. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států Pobaltí a V Evropy (Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko)
 20. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika států Střední Asie a Zakavkazska
 21. ČR – fyzickogeografické podmínky a primární sféra hospodářství
 22. ČR – obyvatelstvo, sekundární a terciární sféra hospodářství
 23. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika kraje Středočeského, Jihočeského a Vysočiny
 24. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika kraje Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského
 25. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika kraje Libereckého, Královehradeckého a Pardubického
 26. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika kraje Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského
 27. Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Zlínského kraje
 28. Geografie obyvatelstva světa a sídel
 29. Sekundární sféra světového hospodářství
 30. Primární sféra světového hospodářství

 

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z písemné zkoušky s váhou: ústní zkouška 60 %, písemná zkouška 40 %.

Hodnocení písemné zkoušky:

100 – 85 % výborně

84 – 70 % chvalitebně

69 – 50 % dobře

49 – 33 % dostatečně

32 – 0 % nedostatečně