Maturitní zkouška

Maturitní zkouška z biologie - profilová část

MZ probíhá ústní formou před maturitní komisí. Ústní projev studenta je podpořen obrázkovou prezentací, která usnadňuje orientaci ve vylosované problematice. S obsahem prezentací se mohou studenti seznámit před maturitní zkouškou.

 

Témata k profilové části:

 

 1. Stavba a rozmnožování buněk
 2. Základní funkce buněk
 3. Nebuněčné a prokaryotické organizmy
 4. Nižší rostliny, Chromista
 5. Pletiva a orgány rostlin
 6. Charakteristické znaky a význam vyšších rostlin
 7. Říše Houby (Fungi)
 8. Vztah organizmu a prostředí
 9. Genetika na molekulární úrovni
 10. Cytogenetika
 11. Dědičnost mnohobuněčných organizmů
 12. Genetika člověka
 13. Pohyb organizmů
 14. Růst, vývoj, rozmnožování rostlin
 15. Rozmnožování a vývoj živočichů
 16. Fyziologie rostlin (fotosyntéza, dýchání, vodní režim)
 17. Historický vývoj organizmů
 18. Fylogenetický vývoj trávicí soustavy
 19. Fylogenetický vývoj dýchací soustavy
 20. Fylogenetický vývoj cévní soustavy
 21. Fylogenetický vývoj krycí soustavy
 22. Fylogenetický vývoj vylučovací soustavy
 23. Fylogenetický vývoj opěrné soustavy
 24. Hormonální, nervová soustava a smysly živočichů
 25. Nervová soustava a smysly člověka
 26. Tkáně živočichů a člověka
 27. Prvoci, Diblastica, schizocoelní a pseudocoelní prvoústí
 28. Prvoústí coelomoví živočichové
 29. Druhoústí – strunatci, nižší obratlovci (Anamnia)
 30. Vyšší obratlovci (Amniota)