Učební plán

Osmileté studium - nižší gymnázium (79-41-K/81)

 

Ročník Prima Sekunda Tercie Kvarta
Počet hodin - 3 2 3

 

Osmileté studium - vyšší gymnázium (79-41-K/81) a čtyřleté studium (79-41-K/41)

 

Ročník

Kvinta

1. ročník

Sexta

2. ročník

Septima

3. ročník

Oktáva

4. ročník

Počet hodin 4 3 3 4

 

Francouzský jazyk se na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť vyučuje jako další cizí jazyk ve třídách dělených na skupiny o počtu zhruba patnácti studentů dle jejich jazykové úrovně (úplný začátečník, mírně pokročilý, pokročilý). Výuka v předmětu Francouzský jazyk směřuje ke schopnosti domluvit se v každodenních situacích a aktivně jazyk používat. Žáci získají znalosti jak mluvené, tak i psané formy jazyka.

Výuka francouzského jazyka na Gymnáziu Zlín-Lesní čtvrť se uskutečňuje v moderních jazykových učebnách vybavených audiovizuálními pomůckami (interaktivní tabule, mapy, DVD, počítače s reprobednami, internet, dataprojektor), slovníky a časopisy. Žáci používají moderní zahraniční učebnice, které jsou doplněny pracovními sešity a zvukovými nahrávkami.

Výuka FJ je obohacována přítomností rodilých mluvčích, promítáním cizojazyčných filmů a poslechem populárních písní v původním znění, prohlížením internetových materiálů či návštěvou kulturních akcí. Škola realizuje i zahraniční zájezdy a reciproční výměny studentů (viz odkaz Aktivity komise).