Používaná literatura

1. ročník (kvinta)

 Popelka, Válková. Dějepis 1. Pravěk a starověk. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 2001.

Čornej, Čornejová, Parkan. Dějepis 2. Středověk a raný novověk. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 2001.

2. ročník (sexta)

 Čornej, Čornejová, Parkan. Dějepis 2. Středověk a raný novověk. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 2001.

¹ RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ a ADMINISTRATOR (ed.). Doporučení Rady Evropy o výuce dějepisu v Evropě 21. století [online]. In: . Pondělí,10.březen2003 [cit. 2015-10-12]. DOI: MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-rady-evropy-o-vyuce-dejepisu-v-evrope-21-stoleti

 

Hlavačka. Dějepis 3. Novověk. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 2001.

3. ročník (septima)

 Čurda a kolektiv. Moderní dějiny pro střední školy. Brno : Didaktis 2014.

 

Doporučená literatura

Vaníček, Čornej, Čornejová. Dějiny Zemí Koruny české I. Praha : Paseka, 1992, 303 s. ISBN 80-85192-29-2.

Bělina, Rak, Pokorný a kolektiv autorů. Dějiny Zemí Koruny české II. Praha : Paseka, 1992, 308 s. ISBN 80-85192-29-2.

Harna, Josef a Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. Praha : Fortuna, 1995, 296 s. ISBN  80-7168-285-3.

Harna, Josef a Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí II. Praha : Fortuna, 1998, 280 s. ISBN  80-7168-521-6.

Čapek, Vratislav a kolektiv autorů. Světové dějiny I. Praha : Fortuna, 1992, 176 s. ISBN 80-7168-147-4.

Čapek, Vratislav a kolektiv autorů. Světové dějiny II. Praha : Fortuna, 1993, 256 s. ISBN 80-7168-091-5.