Další aktivity komise

Komise španělského jazyka pravidelně připravuje pro žáky zájezd do Španělska, během kterého si mohou žáci vyzkoušet již nabyté znalosti španělského jazyka přímo v praxi.

Každoročně se žáci studující španělský jazyk ve škole účastní dne na oslavu hispánské kultury – „Día de la Hispanidad", během kterého se účastní nejrůznějších workshopů a přednášek.

Také si ve spolupráci s Domem knihy Librex v Ostravě připomínáme výročí úmrtí jednoho z nejznámějších španělských spisovatelů, kterým bezpochyby byl Miguel de Cervantes y Saavedra v rámci „Maratonu v četbě Dona Quijota“.