Další aktivity komise

Pro žáky seminářů pořádáme 3 - denní geografické cvičení v Jedovnicích v Moravském krasu.

Každoročně v září připravujeme jednodenní geografický zájezd.

Každé pololetí organizujeme pro většinu školy geografickou přednášku ve Velkém kině či aule UTB.

V hodinách také využíváme spolupráce s katedrami geografie v Olomouci a Brně, lektory a specializovanými agenturami většinou formou přednášek či workshopů.