Maturitní zkouška

Maturitní okruhy profilové zkoušky z německého jazyka platné od školního roku 2010/2011

1. Feste und Feiertage
2. Kleider machen Leute
3. Essen und Trinken
4. Kulturleben bei uns
5. Umweltschutz
6. Prag, unser Beitritt zur EU
7. Wohnen
8. Zlín, Orientierung in der Stadt
9. Familie
10. Schulwesen
11. Vom Sport
12. Reisen, Urlaub, Ferien
13. Geld, Einkaufen
14. Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg
15. Gesundheitspflege, Drogenproblematik
16. Alltag und Freizeit
17. Deutsche Literatur – meine Lektüre
18. Globale Probleme von heute
19. Über der Landkarte der Tschechischen Republik
20. Unser Nachbar – Österreich
21. Weiterbildung, Arbeitswelt, Stellensuche
22. Unser Nachbar – BRD
23. Wissenschaft und Technik
24. Welt der Medien
25. Wetter, 4 Jahreszeiten

 

Struktura společné maturitní zkoušky 2014

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má tři části:

didaktický test:

poslech - 35 min čtení a jazyková kompetence - 60 min

písemná práce:

písemný projev na zadané téma - 60 min

ústní zkouška:

má tři všeobecné části a jednu specifickou (školní) - 15 min  + 20 min příprava

prověřuje samostatný ústní projev i interaktivní řečové dovednosti.

 

Žáci a žákyně maturují pouze z jedné úrovně obtížnosti.

 

Všeobecná témata k celé komplexní maturitní zkoušce z cizího jazyka:

1. Osobní identifikace a charakteristika

2. Rodina

3. Domov a bydlení

4. Každodenní život

5. Vzdělávání

6. Volný čas a zábava

7. Mezilidské vztahy

8. Cestování a doprava

9. Zdraví a hygiena

10. Stravování

11. Nakupování

12. Práce a povolání

13. Služby

14. Společnost

15. Zeměpis a příroda

 

Podrobnější informace a ukázky jednotlivých částí i testů obdrží žákyně a žáci od svých vyučujících německého jazyka.

 

Témata pro 3. (specifickou) část společné státní maturitní zkoušky:

 

1. Tschechische Republik

2. Prag

3. BRD

4. Berlin

5. Österreich

6. Wien

7. Schweiz

8. Zlin

9. Meine Schule

10. Meine Zukunftspläne

11. Bewerbung

12. Umwelt und Umweltschutz

13. Jugend von heute

14. Traditionen und Kultur meines Landes

15. Mein Kulturleben

16. Familie früher und heute

17. Werbung und Konsum

18. Wissenschaft und Technik

19. Ernährung und Essgewohnheiten

20. Neue Kommunikationstechnologien

21. Gesunde Lebensweise und Sport

22. Leistungssport

23. Studium/Arbeit im Ausland

24. Meine deutsche Lektüre

25. Globale Probleme der heutigen Welt