Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má jednu část: didaktický test.

Didaktický test obsahuje dvě části: poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 70 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné práce.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

Tuto formu má profilová zkouška v případě, že je "navázána" na konání didaktického testu ve společné části, i v případě, že ji žák koná samostatně (ve společné části si zvolil jiný jazyk nebo matematiku). 

Písemná práce 

Písemná práce se píše 90 minut, žák vypracuje dva souvislé texty o rozsahu 140-160 slov a 60-70 slov na zadané téma. Při písemné práci má žák možnost využít překladový slovník.

Ústní zkouška

Témata:

 1. Familie früher und heute
 2. Alltag und Freizeit – Jugend von heute
 3. Wohnen in der Stadt – auf dem Lande
 4. Meine Stadt Zlín – Orientierung in der Stadt
 5. Essen und Trinken – Essgewohnheiten – gesunde Ernährung
 6. Mode – Kleider machen Leute
 7. Geld – Einkaufen – Werbung – Einkäufe im Internet
 8. Schulwesen – meine Schule
 9. Feste und Feiertage – Tradition meines Landes
 10. Tschechische Republik - Prag
 11. Kulturleben bei uns – Kulturveranstaltungen – mein Kulturleben
 12. Wetter – vier Jahreszeiten – Freizeitaktivitäten
 13. Umwelt – Umweltschutz
 14. Freizeitsport – Leistungssport
 15. Gesundheit – gesunde Lebensweise
 16. Zukunftspläne – Studium bei uns oder im Ausland
 17. Arbeitswelt – Stellensuche/Bewerbung – Weiterbildung
 18. Reisen – Urlaub – Ferien
 19. Deutschsprachige Länder
 20. Welt der Medien – neue Kommunikationstechnologien

Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání k danému tématu. Příprava na zkoušku je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.