Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má jednu část: didaktický test.

Didaktický test obsahuje dvě části: poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 70 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné práce.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

Tuto formu má profilová zkouška v případě, že je "navázána" na konání didaktického testu ve společné části, i v případě, že ji žák koná samostatně (ve společné části si zvolil jiný jazyk nebo matematiku). 

Písemná práce 

Písemná práce se píše 90 minut, žák vypracuje souvislý text o rozsahu 200-220 slov na zadané téma. Při písemné práci má žák možnost využít překladový slovník.

Ústní zkouška

Témata:

 1. Mi familia
 2. Mi vida (curriculum vitae, rutina diaria)
 3. El tiempo libre
 4. Hablando de la vivienda
 5. El trabajo
 6. Gastronomía
 7. Compras y servicios
 8. La moda y el modo de vestir
 9. Viajando
 10. Deportes
 11. Salud y vida sana (enfermedades)
 12. Comunicación
 13. La juventud de hoy día
 14. El Reino de España
 15. La vida cultural y la literatura
 16. Fiestas y festejos
 17. Medioambiente
 18. Zlín – ciudad donde estudio
 19. Praga
 20. La República Checa

 

Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání k danému tématu. Příprava na zkoušku je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.

Seznam nahrazujících zkoušek pro profilovou MZ ze španělštiny

B2 Státní jazyková zkouška základní (Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky)

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná (Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky)

C2 Státní jazyková zkouška speciální (Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky)

B1 DELE B1 (Instituto Cervantes)

B1 DELE A2/B1 Escolar (pouze v případě, že výsledné hodnocení na certifikátu dokládá úroveň B1) (Instituto Cervantes)

B2 DELE B2 (Instituto Cervantes)

C1 DELE C1 (Instituto Cervantes)

C2 DELE C2 (Instituto Cervantes)