Další aktivity komise

  1. Výměnné týdenní pobyty žáků a žákyň v partnerské škole Gerhart Hauptmann-Mittelschule v Limbach-Oberfrohna
  2. Zahájení spolupráce na společných projektech především v oblasti přírodovědných předmětů na Albert Schweitzer Gymnasium v Limbach-Oberforhna
  3. Organizace poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí, jednodenních exkurzí do Vídně
  4. Pravidelná organizace přednášky o možnostech studia a práce v Německu (ve spolupráci s DAAD) http://www.daad.cz/?lang=de
  5. Spolupráce s Vědeckou knihovnou v Olomouci – sekce germanistiky (výstavy, projekty, filmová představení…)