Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má jednu část: didaktický test.

Didaktický test obsahuje dvě části: poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 70 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné práce.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

Tuto formu má profilová zkouška v případě, že je "navázána" na konání didaktického testu ve společné části, i v případě, že ji žák koná samostatně (ve společné části si zvolil jiný jazyk nebo matematiku). 

Písemná práce 

Písemná práce se píše 90 minut, žák vypracuje souvislý texty o rozsahu minimálně 200 slov na zadané téma. Při písemné práci má žák možnost využít překladový slovník.

Ústní zkouška

Témata:

 1. Ma famille (image de la famille contemporaine, enfants, loisirs, famille monoparentale)
 2. Santé, maladies (soins médicaux en France, Sécurité sociale)
 3. Problèmes des jeunes (relations en famille, mariage, engagement, drogues,)
 4. Achats et magasins (courses quotidiennes, avantages de grands magasins et des supermarchés x de petits commerçants)
 5. Ma journée de travail,ma profession, mon métier, description de mon emploi du temps)
 6. Cuisine française (spécialités, vins, fromages, comparaison avec la cuisine tchèque, nourriture moderne)
 7. Ma ville et la région de Zlín (endroits pittoresques)
 8. Système scolaire en France et en République tchèque, problèmes des lycéens et des étudiants
 9. Prague - capitale de la République tchèque et notre pays
 10. Protection de la nature, l`environnement, l`écologie
 11. Noël et d`autres fêtes (en France, en République tchèque, dans votre famille)
 12. Voyages, congé (vacances de mes rêves, enrichissement, connaissance des langues, moyens de transport)
 13. Médias (presse,  télévision, radio, internet)
 14. Sports (le rôle du sport dans ma vie, disciplines sportives, Jeux Olympiques)
 15. Mes loisirs culturels et sportifs, mes dadas
 16. Régions de France, ma région préférée
 17. Littérature française (ma lecture préférée, mes auteurs adorés)
 18. Mode et vêtements, mes préférences, styles de vie 
 19. Hexagone,  richesses, savoir-vivre des Français (mode de vie des Français)
 20. Problèmes du logement (maison individuelle, appartement, grands ensembles, description de notre maison-logement)

 

Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání k danému tématu. Příprava na zkoušku je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.