Používaná literatura

1. ročník (kvinta) - 3. ročník (septima)

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 10. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2013, 579 s., [92] s. obr. příl. Biologie pro gymnázia

Doporučená literatura

ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006, 160 s. Biologie pro gymnázia.

KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008, 211 s. Biologie pro gymnázia.  

KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 1. vyd. Praha: Scientia, 2010, 2 sv. (336, 207 s.). Biologie pro gymnázia.