Používaná literatura

1. ročník (kvinta) - 4. ročník (oktáva)

 

SVOBODA, Emanuel, a kol. Přehled středoškolské fyziky, Přep. 5. vyd. Praha: Prometheus

LEPIL, Oldřich, a. kolektiv. FYZIKA Sbírka úloh pro střední školy, Dot. 3. vyd. Praha: Prometheus  

Doporučená literatura

Mikulčák, J., a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, 4. vyd. Praha: Prometheus