Používaná literatura

1. ročník (kvinta)

Bičík Ivan a kolektiv. Makroregiony světa – Regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha
Studijní materiály a pracovní listy komise na moodlu školy.

2. ročník (sexta)

Bičík Ivan a kolektiv. Makroregiony světa – Regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha
Studijní materiály a pracovní listy komise na moodlu školy.

3. ročník (septima)

Studijní materiály a pracovní listy komise na moodlu školy.