Soutěže a olympiády

Dějepisná olympiáda

Zájemci z řad studentů nižšího gymnázia  se každým rokem zúčastňují  Dějepisné olympiády. Jejím garantem je Národní institut dětí a mládeže MŠMT, letos proběhne již 45. ročník. Bohužel je to soutěž pouze pro základní školy a tercie a kvarty nižšího gymnázia. Pro střední školy dějepisná olympiáda není a nikdy nebyla. Zadání pro jednotlivá kola vytváří Ústřední komise DO,  každý ročník má jiné tematické zaměření, kola se liší jen svou náročností. Studenti našeho GZ se pravidelně umísťují na předních příčkách, v minulém školním roce se student Filip Šnédar ze třídy 4KB probojoval až do kola celostátního.

 Úspěšní reperezentanti školy  v dějepisné olympiádě - Filip Šnédar a Martin Hronek.

 

Historiáda

Milovníci historie, studenti nižšího gymnázia, se také mohou zúčastnit Historiády, což je dvoudenní soutěž čtyřčlenných badatelských týmů. Každá přihlášená škola smí vyslat právě jen jedem tým, který tvoří zástupci primy, sekundy, tercie a kvarty. Studenti veršují, zpívají, kromě školních dějepisných znalostí mají možnost uplatnit postřeh, logické myšlení, kombinační schopnosti, samostatnost i týmovou spolupráci. Pohybují se v neznámých městech, je pro ně připraven i poznávací program. Soutěž probíhá v různých městech republiky a je velmi oblíbená.

 

Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu

Jedná se o mezinárodní studentskou soutěž, která je známa svou náročností.  Zájem o soutěž je rok od roku větší, má svou tradici, proběhl již její 23. ročník. Gymnázium, které uspěje v krajském kole, posílá do Chebu svůj tříčlenný tým, který soupeří s dalšími – asi 75 vybranými týmy. Konkurence je veliká, specifikou Chebu je, že se do přípravy testových ukázek zapojuje řada předních historiků. Naše škola se několikrát úspěšně této soutěže zúčastnila.

 

Soutěž Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Letos se bude konat již 38. ročník této soutěže, která patří k velmi významným kláním studentů středních škol. Studenti prokazují schopnost napsat a obhájit odbornou práci, jejíž podmínkou je jistá míra původnosti, vlastního výzkumu.  Psát lze v 18 oborech (viz www.soc.cz), matematikou počínaje přes chemii a jiné přírodní vědy až po historii, filozofii a informatiku.

Naše gymnázium je již tradičním účastníkem této soutěže, kterou komise dějepisu velmi podporuje pro její tvůrčí zaměření a možnosti dalšího využití jejích výsledků. Účast v SOČce  je pro budoucí studenty vysokých škol významnou zkušeností. Každoročně máme v ústředním kole naše studenty, kteří se umísťují v první desítce hodnocených.

Úspěšní soutěžící SOČ - 2015 Úspěšní soutěžící SOČ - 2015