Jazyková zkouška DELF

Ve spolupráci s Francouzskou ambasádou v ČR organizuje Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF. Naše gymnázium je zkušebním centrem této jazykové zkoušky, jejíž diplom vydává francouzské ministerstvo školství a je stvrzením úrovně znalostí francouzštiny. Od roku 2016 jsou jazykové certifikáty DELF od úrovně B1 a výše uznávány jako maturitní zkouška z francouzštiny!

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku, aniž by skládal zkoušku nižší úrovně. Na našem gymnáziu mohou zájemci absolvovat zkoušku v úrovních A1, A2, B1 a B2.

V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:
1/ porozumění nahrávkám
2/ mluvený projev
3/ porozumění textu
4/ písemný projev

Diplom DELF uznávaný ve Francii a na celém světě představuje další plusový bod v životopise a umožňuje vstup na většinu francouzských a frankofonních univerzit a vysokých škol.

Na zkoušky skládané na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť se vztahuje zvýhodněné zápisné:

ÚROVEŇ ZKOUŠKY

CENA

TERMÍN KONÁNÍ

DELF A1

850 Kč

19. 11. 2019

DELF A2

850 Kč

20. 11. 2019

DELF B1

1450 Kč

21. 11. 2019

DELF B2

1500 Kč

22. 11. 2019

 

V případě zájmu o složení zkoušky DELF Scolaire na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť kontaktujte Mgr. Ivu Volaříkovou, mail: volarikova@gymzl.cz.

Můžete také vyplnit přiloženou fiche d´inscriptiona postupovat dle návodu na ní. 

 

!!!!!!! ZÁPISY KE ZKOUŠKÁM DELF 14. - 25. 10. 2019!!!!!

 

Zájemci se mohou podívat na příklady témat dostupných na webových stránkách CIEP.