Maturitní zkouška

SPOLEČNÁ  ČÁST

 

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. Samotná zkouška trvá 135 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě posudku školského poradenského zařízení.

Informace z katalogu požadavků

Katalog požadavků k maturitní zkoušce z matematiky uvádí 5 základních kategorií kompetencí, které jsou pro úspěch u zkoušky zásadní, a které by měly být zohledňovány i během výuky na střední škole.

 • Osvojení matematických pojmů a dovedností;
 • Matematické modelování;
 • Vymezení a řešení problému;
 • Komunikace;
 • Užití pomůcek;

Katalog požadavků dále uvádí jednotlivé tematické okruhy, základní specifikace zkoušky a příklady testových úloh.

Podrobnější informace ke zkoušce z matematiky ve společné části MZ, včetně testů a zadání z předcházejících let, najdete na stránkách Cermatu ( https://maturita.cermat.cz).

 

PROFILOVÁ ČÁST

Forma zkoušky

Kombinovaná – písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Písemná zkouška (120 minut)

Otevřené úlohy se zadáním z učiva matematiky vymezeného ŠVP matematických předmětů

Ústní zkouška

Ústní zkouška se uskutečnuje formou řízeného rozhovoru při řešení komplexní úlohy vycházející z vylosovaného tématu. (kalkulačka ani tabulky nejsou při přípravě, ani při zkoušce povoleny)

Maturitní témata

 1. Výroky a operace s nimi
 2. Množiny a operace s nimi
 3. Důkazové metody
 4. Reálná čísla
 5. Komplexní čísla
 6. Algebraické výrazy
 7. Nealgebraické výrazy
 8. Rovnice, nerovnice a soustavy rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou
 9. Rovnice, nerovnice a soustavy rovnic a nerovnic s parametrem
 10. Funkce a jejich vlastnosti
 11. Polynomické, racionální a mocninné funkce
 12. Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce
 13. Goniometrické rovnice, nerovnice a funkce
 14. Výpočet limit a derivací
 15. Aplikace derivace
 16. Primitivní funkce
 17. Aplikace určitého integrálu
 18. Posloupnosti a řady
 19. Řešení kombinatorických úloh
 20. Pravděpodobnost
 21. Základní pojmy planimetrie
 22. Konstrukční úlohy v planimetrii
 23. Polohové vlastnosti v rovině
 24. Metrické vlastnosti v rovině
 25. Polohové vlastnosti v prostoru
 26. Metrické vlastnosti v prostoru
 27. Shodná a podobná zobrazení
 28. Základy vektorové algebry
 29. Analytická geometrie lineárních útvarů
 30. Analytická geometrie kvadratických útvarů

Požadavky ke zkoušce

Ukázka komplexních úloh