Němčina má budoucnost

Němčina má budoucnost (i na naší škole!)

 

Rozhodnutí, jaký další cizí jazyk si vybrat, je jedním z nejdůležitějších kroků, které činíme na své cestě školou i životem.

Motivace učení se cizímu jazyku je dnes naštěstí již vysoká a učit se cizí jazyk je už samozřejmostí. Ale znalost jednoho cizího jazyka dnes prostě nestačí.

 

Proč si vybrat jako další cizí jazyk právě němčinu?

- téměř 90 milionů lidí má mateřský jazyk němčinu

- němčina je nejčastějším rodným jazykem v Evropě

- němčina je nejužívanějším jazykem ve střední Evropě

- více než dvě třetiny hranic České republiky tvoří hranice s německy mluvícími zeměmi

- Německo je zdaleka nejdůležitější partner českého exportu i importu

- němčina je u nás i v Evropě nejžádanější doplňkovou jazykovou kvalifikací k angličtině

- němčina byla a stále je jazykem kultury i vědy (Goethe, Schiller, Kafka, Beethoven, Freud, Einstein...)

 

A co nabízí němčina na naší škole?

 - od roku 1994 stálé působení rodilého mluvčího (německého lektora)

- příprava a realizace mezinárodně uznávané zkoušky Německý jazykový diplom - DSD, úroveň C1/B2  přímo v rámci výuky u nás ve škole a bezplatně!

- partnerská škola v SRN - ve městě Limbach-Oberfrohna, týdenní reciproční pobyty

- tradiční jednodenní zájezdy do Vídně i vícedenní exkurze do německy mluvících zemí

- moderně vybavené jazykové učebny a bohatá knihovna německé sekce

 

A jak vidí potřebu znalosti německého jazyka podnikatelé?