Další aktivity komise

Před vánoci pro žáky nižšího gymnázia organizujeme turnaje ve vybíjené a florbalu.

Velmi oblíbenou akcí je hokejové utkání mezi maturanty a učiteli na jedné straně proti výběru školy.

V rámci projektových dnů se žákyně a žáci seznamují se základy sebeobrany a s dalšími alternativními sporty.

Zajišťujeme pro žáky zájmové útvary: florbal pro nižší gymnázium, florbalová a fotbalová liga, kondiční posilování.