Společná část maturitní zkoušky

Pokyny k testování žáků na nemoc Covid-19 před písemnými a praktickými zkouškami

Organizační pokyny k písemným zkouškám společné části (24. - 26. 5.)

Rozpis žáků do tříd bude zveřejněn na nástěnce v 5. pavilonu týden před zkouškami a na dveřích jednotlivých učeben.

Informace k maturitní zkoušce ve společné části najdete na www.cermat.cz 

a na stránkách jednotlivých maturitních předmětů v sekci O škole / Předměty.

 

K obsahu a požadavkům na společnou část MZ odkazují katalogy požadavků jednotlivých předmětů.

Maturitní zpravodaje Cermatu

 Zpravodaj č. 53

Základní informace k nové podobě MZ a k přihlašování

Zpravodaj č. 54

Maturitní zpravodaj č. 54/21 přináší souhrn nejdůležitějších informací jak pro maturanty, kteří se připravují na tradiční zkoušku z matematiky, tak i pro žáky přihlášené k nepovinné zkoušce z matematiky rozšiřující. 

Zkouškou z matematiky, která se bude konat v pondělí 24. května 2021 od 8:00, bude zahájena společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Zkouška z matematiky rozšiřující proběhne o dva dny později ve středu 26. května 2021 od 8:00.

Obě zkoušky se budou konat také v mimořádném termínu na spádových školách – zkouška z matematiky ve středu 7. července 2021 od 9:00, zkouška z matematiky rozšiřující pak v pátek 9. července 2021, opět od 9:00. Mimořádný termín bude určen pouze pro žáky, kteří se omluví z konání řádného termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním.

Kromě souhrnu změn v podobě maturitní zkoušky (nejen v souvislosti s epidemickou situací) žáci v Maturitním zpravodaji naleznou také přehled dalších důležitých termínů, informace o formátu obou zkoušek, způsobu jejich hodnocení nebo užitečné rady a doporučení pro přípravu.

Zpravodaj č. 55

Centrum připravilo pro maturanty nové tematické číslo Maturitního zpravodaje věnující se zkoušce z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky.

Maturitní zpravodaj přináší nejaktuálnější přehled změn u zkoušky z cizího jazyka, které byly přijaty v reakci na epidemickou situaci a nestandardní průběh letošního školního roku. Naleznete v něm nejdůležitější informace týkající se konání zkoušek v mimořádném termínu či navýšení počtu opravných zkoušek a další podrobnosti o tom, jak bude zkouška probíhat, jak bude hodnocena, kdy školy obdrží výsledky, popř. na co se soustředit při přípravě nebo při řešení samotného testu.

Zpravodaj č. 56

V dalším vydání Maturitního zpravodaje přinášíme aktuální informace o podobě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky.

Maturitní zpravodaj se věnuje všem aktuálně platným změnám v podobě maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v jarním zkušebním období 2021. Naleznete v něm harmonogram konání didaktických testů v řádném i mimořádném termínu (a koho se mimořádný termín bude týkat), termíny, kdy školy obdrží výsledky, odkazy na důležité dokumenty k přípravě na zkoušku a např. i tipy, na co si dát pozor při řešení samotného testu.