Společná část maturitní zkoušky

Všechny obecné informace o zkouškách společné části najdete na stránkách Cermatu.

Maturitní zpravodaje Cermatu

Maturitní zpravodaj - přihlášky k MZ

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

Maturitní zpravodaj přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2022, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a informace o modelu profilové části. Významná část zpravodaje je věnována návodu na správné vyplnění přihlášky včetně kontroly přihlášených předmětů a následné možnosti registrovat se na výsledkovém portálu žáka.