Společná část maturitní zkoušky

Organizace didaktických testu společné části MZ

Organizační pokyny se seznamem povolených pomůcek

Jmenné seznamy s místností, kde žák/žákyně danou zkoušku koná, jsou zveřejněny v týmu Maturanti 2022 v MS Teams, budou rovněž vyvěšeny na nástěnce pod monitory v 5. pavilonu a na dveřích jednotlivých učeben.

Všechny obecné informace o zkouškách společné části najdete na stránkách Cermatu.

Kritéria hodnocení didaktických testů společné části MZ

Maturitní zpravodaje Cermatu

Maturitní zpravodaj - český jazyk

Termín konání didaktického testu z českého jazyka a literatury se blíží. Maturitní zpravodaj pro maturanty shrnuje nejdůležitější informace o zkoušce.

Další vydání Maturitního zpravodaje je tematicky věnováno jediné povinné zkoušce ve společné části. Přináší zejména přehled základních pravidel pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury, informace o jeho obsahu nebo harmonogram zkoušky v jarním zkušebním období. Kromě toho obsahuje také užitečné rady a doporučení pro přípravu nebo informace k případnému podání žádosti o přezkoumání výsledku nebo průběhu zkoušky

Maturitní zpravodaj - cizí jazyky

Pro maturanty jsme připravili další tematické vydání Maturitního zpravodaje věnující se zkouškám z pěti cizích jazyků, ze kterých lze maturovat ve společné části maturitní zkoušky.

Nové číslo Maturitního zpravodaje obsahuje zejména přehled základních pravidel pro konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a informace o obsahu a průběhu didaktických testů z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Přináší ale také užitečné rady a doporučení pro přípravu, nejdůležitější termíny jarního zkušebního období, informace o kritériích hodnocení didaktických testů nebo návod, jak podat žádost o přezkoumání didaktického testu.

Didaktický test z anglického jazyka se bude konat 2. května od 13.00 hod., didaktické testy z francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny se uskuteční 4. května od 13.00 hod. Výsledky didaktických testů obdrží ředitelé škol 15. května, které pak průběžně odesílají žákům, rychlejší a proto vhodné je, aby se žáci přihlásili na Výsledkový portál žáka a obdrželi výsledky okamžitě.

Maturitní zpravodaj - matematika

Nové vydání Maturitního zpravodaje přináší aktuální informace pro všechny maturanty, kteří se připravují na zkoušku z matematiky nebo matematiky rozšiřující.

Maturitní zpravodaj je určený především pro všechny žáky, které v letošním školním roce čeká povinná či nepovinná maturitní zkouška z matematiky ve společné části. Ve zpravodaji tak najdete nejdůležitější termíny maturitní zkoušky a základní pravidla pro její konání, podrobné informace o formátu a obsahu didaktických testů z matematiky a matematiky rozšiřující, kritéria hodnocení obou testů či užitečné tipy a doporučení pro přípravu.

Didaktický test z matematiky se uskuteční 2. května 2022 od 8.00 hod., matematika rozšiřující se bude konat 4. května 2022 od 8.00 hod. 

 

Jednotné zkušební schéma včetně zkušebního schématu pro žáky s PUP

Všem maturantům byly rozeslány na e-mail pozvánky ke konání zkoušek společné části.