Nástěnka

Potvrzení na Městskou hromadnou dopravu Zlín (MHD)

Vyplněné potvrzení pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice pro vyřízení kartičky na MHD si mohou žákyně a žáci školy vyzvednout v kanceláři školy v úřední dny. V týdnu od 28. 8. 2017 budou potvrzení k vyzvednutí přímo na recepci školy. Potvrzení potřebují všichni žáci a žákyně školy, kteří již dovršili 15 let.

Rozvrhy pro š.r. 2017/2018

V sekci Rodiče a žáci – Rozvrhy byla zveřejněna základní varianta rozvrhů pro školní rok  2017/2018. V uvedených rozvrzích ještě není úplné umístění do učeben. Toto rozmístění budu realizovat v měsíci červenci a srpnu.  Z tohoto důvodu bude ještě docházet  k přeskládání hodin. Základní struktura s odpoledním vyučováním a posuny ale bude zachována.

Rozdělení nově přijatých žákyň a žáků

Rozdělení nově přijatých žákyň a žáků do tříd spolu s informacemi k seznamovacím pobytům jsou umístěny ZDE.

Aktuality e-mailem

Antispam

Nadační fond

Nadační fond Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti byl založen v roce 1994.

Hlavním úkolem fondu je zlepšování podmínek vzdělávání a zájmové činnosti studentů Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť 1364.

Fond získává finanční prostředky zejména z darů rodičů studentů školy. Vyvíjí také vlastní aktivity organizováním kulturních, společenských a sportovních akcí. Takto získané finanční prostředky jsou investovány do nákupů učebních pomůcek, výpočetní techniky, výukových programů a na podporu mimoškolních aktivit studentů.

Výpis Nadačního fondu Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti z nadačního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně je uložen v kanceláři školy.

Další podrobné informace podají:
Mgr. Leoš Zdráhal, zdrahal@gymzl.cz, Ing. Jana Starobová, starobova@gymzl.cz.

Název: NADAČNÍ FOND Gymnázia Zlín

Sídlo: Zlín, Lesní čtvrť 1364

Identifikační číslo (IČO): 61 71 58 24

číslo účtu: 379937323/0300, vedený u ČSOB, a. s.