29. 1. 2021 - RNDr. Jan Chudárek

VYHLÁŠENÍ A KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání 79-41-K/41 a 79-41-K/81. Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) v následujících termínech:


Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky (79-41-K/41)

 

1. termín         12. 4. 2021

2. termín         13. 4. 2021

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 120

 

Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka studia 8 let (79-41-K/81)

 

1. termín         14. 4. 2021

2. termín         15. 4. 2021

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 56

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

 

1. termín         12. 5. 2021

2. termín         13. 5. 2021

 

Ve Zlíně dne 29. 1. 2021

 RNDr. Jan Chudárek, ředitel školy

Podrobnější informace a kritéria ZDE