30. 1. 2020 - Mgr. Pavel Dlouhý

Prosba o spolupráci při organizaci Dne otevřených dveří

V úterý 11. února od 14 do 18 hodin organizujeme pro zájemce o studium na naší škole Den otevřených dveří. 


Již opakovaně se nám velmi osvědčilo zapojení našich stávajících žáků do organizace této akce, což se setkává také s velmi pozitivní odezvou od návštěvníků, uchazečů i jejich rodičů.

Rádi bychom vás tedy opět požádali o pomoc, které si velmi vážíme. Kdo z vás se bude chtít zapojit a pomoci, přijďte se zapsat do kanceláře školy do pátku 7. února.

Děkujeme vám za pomoc.

Vedení školy