14. 6. 2021 - RNDr. Jan Chudárek

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín

Níže jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Čtyřleté studium - obor 79 - 41 - K/41

Uchazeč 582      přijat

Osmileté studium - obor 79 - 41 - K/81

Uchazeč 893      přijat

 

Úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť je povinen potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno a tudíž oznámeno 14. 6. 2021, takže termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 28. 6. 2021.

Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť.